Mgr. Viera Šavrdová - pestovateľské pálenie ovocia Š+Š